Sl. No. Name of Village Total area of village in Acres Break up of total area Private Land
  Govt. Land
  Forest Gochar Other
  1 Kello 628.640 54.830 25.000 184.690 364.120
  2 San-Gogua 520.690 36.170 20.450 69.750 394.320
  3 Bad-Gogua 1193.480 49.490 48.310 134.440 961.240
  4 Banjikusum 159.640 8.610 7.150 12.650 131.230
  5 Chandiposh 86.180 6.410 4.240 6.040 69.490
  6 Bandhabhuin 4022.330 2841.440 168.340 408.130 604.420
  7 Jamujore 1530.530 1206.910 66.200 175.890 81.530
  8 Janukhol 528.440 343.410 18.750 126.010 40.270
  9 San-Bandhabhuin 1341.150 5.230 1.050 1331.220 3.650
  10 San-Bhalupani 1190.580 879.560 4.000 203.330 103.690
  11 Barhamusa 856.710 0.000 146.950 39.420 670.340
  12 Bonai 1555.920 98.580 38.670 252.680 1165.990
  13 Deogaon 527.000 40.750 43.720 75.980 366.550
  14 Brahmaninadi (KHA) 5242.160 0.000 0.000 5242.160 0.000
  15 Bad-Baurkela 611.550 20.110 20.350 90.690 480.400
  16 Dandabahal 431.530 41.870 1.330 381.690 6.640
  17 Gopinathpur 1793.410 67.160 30.280 861.480 834.490
  18 Gobindpur 623.720 37.110 33.140 56.480 496.990
  19 Jharmunda 199.300 127.380 14.170 31.430 26.320
  20 Laxminarayanpur 130.300 0.000 0.420 5.270 124.610
  21 Narasindhpur 183.330 0.000 0.000 3.730 179.600
  22 Pandua 259.740 11.360 11.500 45.760 191.120
  23 Patrapali 1206.720 46.650 25.050 744.690 390.330
  24 San-Baurkela 298.470 9.000 10.670 111.750 167.050
  25 San-Gopinathpur 379.480 3.410 1.000 18.550 356.520
  26 San-Jharmunda 291.040 0.000 0.000 291.040 0.000
  27 Sendhpur 317.700 14.230 73.270 17.940 212.260
  28 Badposh 286.260 0.000 0.000 27.860 258.400
  29 Baghapali 115.200 2.100 6.000 4.950 102.150
  30 Brahmannali 125.320 7.750 5.000 7.800 104.770
  31 Hatkinali 85.230 1.290 3.790 1.850 78.300
  32 Jakeikela 1710.350 99.740 81.830 143.370 1385.410
  33 Jamkei 335.000 3.890 13.130 33.110 284.870
  34 Nuapali 435.850 17.130 18.100 70.330 330.290
  35 San-Bhalidunguri 85.350 14.520 3.530 3.900 63.400
  36 Talita 558.580 46.900 22.060 58.250 431.370
  37 Upurda 311.560 0.000 9.360 20.290 281.910
  38 Basidihi 558.050 214.680 16.000 113.560 213.810
  39 Chandrapur 1172.290 464.300 12.000 257.230 438.760
  40 Jambhirposh 515.120 40.800 21.030 94.020 359.270
  41 Jhirdapali 938.020 0.000 411.270 40.369 486.381
  42 Kantapali 152.220 5.500 5.020 74.740 66.960
  43 Mardihi 277.000 2.610 129.990 18.860 125.540
  44 Nuagaon 176.070 0.000 2.870 16.270 156.930
  45 Nagadihi 425.370 0.000 98.260 28.830 298.280
  46 San-Nuagaon 75.000 0.000 0.000 75.000 0.000
  47 Tuniapali 539.270 6.060 22.200 63.600 447.410
  48 Adadihi 181.150 4.900 38.520 22.080 115.650
  49 Amphali 283.330 133.630 12.070 46.640 90.990
  50 Bad-Jharan 33.600 22.810 1.180 5.230 4.380
  51 Balitakudar 829.280 483.140 35.280 51.580 259.280
  52 Ghanashyampur 362.660 201.160 15.820 69.680 76.000
  53 Jhadbhuin 567.250 168.550 23.440 76.160 299.100
  54 Kandheiposh 665.590 383.500 27.570 73.310 181.210
  55 Kareiput 993.760 464.930 41.810 181.000 306.020
  56 Kasada 1572.320 696.110 66.240 250.700 559.270
  57 Kathaphala 113.030 85.010 4.660 3.780 19.580
  58 Khajuribahal 581.470 299.040 23.700 86.770 171.960
  59 Nuadihi 823.650 475.480 31.000 208.180 108.990
  60 San-Jharan 592.130 336.860 10.000 113.400 131.870
  61 Tendra 1380.420 257.420 59.070 188.450 875.480
  62 Tikayatpali 691.740 112.620 27.780 143.390 407.950
  63 Tileimal 416.230 94.310 18.160 205.580 98.180
  64 Dharanidharpali 349.800 29.780 14.840 119.000 186.180
  65 Falsaghat 322.940 15.900 13.670 50.340 243.030
  66 Indrapur 498.580 4.290 21.620 25.090 447.580
  67 Kantasara 1001.480 64.550 39.420 236.910 660.600
  68 Kunturupali 108.110 0.000 2.200 4.830 101.080
  69 Kenaveta 1459.500 98.800 202.570 102.260 1055.870
  70 Sauntipali 52.740 0.000 0.520 2.870 49.350
  71 Alekhpur 398.800 26.330 20.120 34.080 318.270
  72 Babunuaugaon 881.220 36.110 31.830 285.520 527.760
  73 Baidpali 130.020 5.100 5.000 50.230 69.690
  74 Bandodihi 176.190 9.000 7.120 15.930 144.140
  75 Dareikela 309.510 6.940 12.750 36.180 253.640
  76 Gambhadihi 95.920 4.470 4.510 20.290 66.650
  77 Gudhiali 264.670 14.850 16.860 50.350 182.610
  78 Gurundupali 54.860 2.820 3.140 11.010 37.890
  79 Jhaliaberna 478.950 0.000 14.990 2.100 461.860
  80 Kendrikela 272.770 19.850 20.270 58.140 174.510
  81 Pandrishila 107.550 12.550 11.090 22.090 61.820
  82 Rautani 520.860 3.200 5.760 8.240 503.660
  83 Uparpada 137.520 28.240 25.050 81.470 2.760
  84 Uparbahal 1918.650 7.000 8.620 5.810 1897.220
  85 Dalki 1918.650 603.140 61.230 295.410 958.870
  86 Gujapal 814.380 363.600 34.210 170.570 246.000
  87 Kulkuta 2931.180 1910.490 99.510 212.490 708.690
  88 Lamsi 409.760 235.720 17.210 70.650 86.180
  89 Niktimal 291.260 67.200 12.360 30.300 181.400
  90 Pithachor 547.850 298.030 18.000 144.000 87.820
  91 San-Dalki 1162.710 931.820 1.000 208.900 20.990
  92 San-Niktimal 350.450 91.250 0.000 259.200 0.000
  93 Sindurkela 539.240 220.490 21.990 68.000 228.760
  94 Khajuridihi 435.590 26.370 16.490 64.290 328.440
  95 Sarsara Balang 1539.550 26.820 491.070 129.120 892.540
  96 San-Sarsara 181.400 178.710 0.500 2.090 0.100
  97 Sarsara  1897.880 212.390 76.220 310.310 1298.960
  98 Shibanathpur 384.550 42.040 15.690 116.530 210.290
  99 Beldihi 192.030 12.600 7.960 19.790 151.680
  100 Kurdapali 492.960 21.350 19.830 70.800 380.980
               
  Total 68704.540 16728.210 3506.970 17198.199 31271.161